Polski

Zpracování osobních údajů

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest Sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

Spółka: CONDI s.r.o.
Centrala: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028995
DIČ: CZ62028995
Telefon: +420 495541540
E-mail: obchod@condi.cz
Adres kontaktowy: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jej późniejszego wykonania (realizacja zamówienia, zapewnienie odbioru i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozstrzygnięcia praw wynikających z wadliwego wykonania umowy (reklamacje), Administrator będzie przetwarzał i przechowywał, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (dalej GDPR), jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest nabywca, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Kategorie odbiorców/odbiorców danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego podmiotom innym niż następujący procesorzy:

a) przewoźnikowi umownemu wybranemu przez kupującego w formularzu zamówienia w celu dostarczenia towaru, lista przewoźników jest dostępna tutaj (www.condi.cz/doprava-a-platba-m28/), przy czym dane zostaną przekazane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;
b) operatorowi portalu Heureka.cz w celu wygenerowania i przesłania ankiet zadowolenia z zakupu w ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy sklep internetowy. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR, który polega na określeniu zadowolenia kupującego z zakupu od administratora. Wysyłanie ankiet dotyczy wszystkich kupujących, którzy nie odmówili przesyłania informacji handlowych w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Dz.U.) i odbywa się po każdym zakupie w sklepie internetowym. Operator portalu Heureka.cz jest uprawniony do wykorzystania podanego adresu e-mail wyłącznie w celu wygenerowania i wysłania ankiety satysfakcji w rozumieniu Warunków handlowych programu Verified by Customers tutaj: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/.Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z wysyłania ankiet e-mailowych w ramach programu Customer Verified, odrzucając kolejne ankiety za pomocą linku znajdującego się w wiadomości e-mail z ankietą. W przypadku sprzeciwu, kwestionariusz nie będzie już wysyłany do kupującego.

Czas przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy (realizacja zamówienia, usunięcie i dostawa towaru) oraz przez okres ustawowej gwarancji (24 miesiące od otrzymania towaru) lub przez okres gwarancji umownej.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że kontroler jest zobowiązany na podstawie art. 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U.) do przechowywania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej (faktur) przez okres 5 lat, licząc od końca okresu księgowego, którego dotyczą (tzn. jeśli zakupisz towar w 2018 roku, fakturę należy przechowywać do końca 2023 roku). Administrator jest również zobowiązany na podstawie § 47 ustawy o administrowaniu podatkami (nr 337/1992 Dz.U.) do przechowywania faktury przez 3 lata od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z fakturą (tzn. jeśli zakupisz towar w roku 2018, to faktura musi być przechowywana dla celów postępowania podatkowego do końca 2021 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Nabywca przyjmuje również do wiadomości, że administrator jest zobowiązany zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Dz.U.) do przechowywania dokumentów podatkowych przez 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym miała miejsce transakcja (tzn. jeśli zakupisz towar w roku 2018, to fakturę należy przechowywać do końca roku 2028). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Prawa Kupującego w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący przyjmuje ponadto do wiadomości, że zgodnie z art. 15-21 GDPR, Kupujący ma prawo do:
(a) dostęp do danych osobowych, na który składa się prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, a jeśli tak, prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 GDPR;
(b) sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, a także, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, nabywca ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 GDPR;
c) do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), które polega na tym, że administrator bez zbędnej zwłoki usuwa dane osobowe dotyczące nabywcy, gdy tylko przestają one być niezbędne do celów wykonania umowy, chyba że istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania;
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR;
e) do przenoszenia danych zgodnie z warunkami art. 20 GDPR;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 GDPR.
Na żądanie administrator udziela nabywcy informacji o środkach podjętych w każdym przypadku w ciągu 15 dni od otrzymania żądania.

Oprócz pierwszej kopii przetwarzanych danych osobowych, administrator zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania nabywcy drugiej kopii na jego żądanie, jeżeli nabywca skorzysta z prawa dostępu do danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Zamawiający ma prawo do kontaktu i wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie.

Sprzedawca umożliwi dokonywanie zakupów bez rejestracji, a dane niezarejestrowanych kupujących wykorzysta wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, a nie w celach marketingowych lub handlowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1) Niniejszym udzielają Państwo zgody firmie CONDI s.r.o. z siedzibą przy Panelová 1114, ID 62028995, VAT CZ62028995, e-mail: obchod@condi.cz, tel.: +420495541540, zwanej dalej "Administratorem") na przetwarzanie następujących danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej "GDPR"): imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu.
2) Imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji, oceny produktu, nadzoru i marketingu. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat.
3) Wyrażają Państwo wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie danych. Zgodę można wycofać w każdym czasie, np. poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Administratora lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Administratora: obchod@condi.cz.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest zgoda udzielona w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR.
5) Należy pamiętać, że zgodnie z GDPR masz prawo do:
- dostęp do danych osobowych, na który składa się prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa, a jeśli tak, to prawo do uzyskania dostępu do takich danych osobowych oraz do informacji określonych w art. 15 GDPR;
- sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 GDPR;
- prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), które polega na usunięciu przez Administratora Danych, bez zbędnej zwłoki, danych osobowych dotyczących Państwa, gdy nie są one już niezbędne do celów określonych powyżej lub gdy wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie i nie istnieje dalsza podstawa prawna do przetwarzania (patrz art. 17 GDPR);
- do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 GDPR;
- do przenoszenia danych zgodnie z warunkami art. 20 GDPR;
- sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na mocy art. 21 GDPR.
6) W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, mają Państwo prawo skontaktować się z Administratorem lub Urzędem Ochrony Danych, który jest organem nadzorczym w tym zakresie. Mogą Państwo również złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Zezwól na wszystkoUstawienia szczegółowe
Certifikované obchodní podmínky dTest